Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Smugglerbåtar AB, 2 Maj 2023

För Smugglerbåtar AB är personlig integritet viktigt. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgiftsansvarig är Smugglerbåtar AB (Org.nr:556651–6372). När du lägger din förfrågan eller delar dina uppgifter med oss, godkänner du att vi sparar och använder dina uppgifter för att fullfölja och tillhandahålla den service vi har som mål att ge dig. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden, i den utsträckning de är nödvändiga för att åtgärda störningar eller uppfylla nya legala och tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen eller i handboken för företaget.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifterna hittar du i avsnitt 2.1 i denna text.

1 Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

2 Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom Smugglerbåtar ABs verksamhet är Smugglerbåtar AB personuppgiftsansvarig. Vårt mål är att endast använda dina uppgifter för att underlätta köp och kontakt med oss. Vi säljer inte dina personuppgifter frivilligt.

2.1 Kontaktuppgifter

Telefon             (+46)708356730

Län                   Stockholms län  

Mejl:                 info@smugglerboats.se

3 Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar främst ditt namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, bostadsadress och kontaktuppgifter, samt ditt bankkontonummer för betalningar av våra produkter. Vi samlar också in uppgifter som du har gett om närmaste anhörig vid behov av större köp eller liknande, exempelvis vid köp av Smuggler 24DC med motor etc. Ibland kan det hända att vi behöver mer eller mindre information. Om mer information behövs kommer du att bli kontaktad. Vi samlar även in uppgifter om leveranssätt, eventuellt utlämningsställe samt IP-adress. Det köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och fullfölja detta avtal mot dig gällande exempelvis leverans och betalning.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt svensk lagstiftning, mot dig, och för att uppfylla regler i annan lagstiftning.

3.1 Partners och kunder

Vi följer regelverket genom att använda din e-postadress för att skicka och tillägga information från Smugglerbåtar AB mellan oss och våra partners. Ditt telefonnummer kommer att krävas för att vara i kontakt med möteshandläggaren, marinan, partner/företag och om tillagd, företagsinformation är nödvändig för att ha kunskap om vilket område vi arbetar inom.

4 Personuppgiftsbiträden

I vissa situationer är det nödvändigt för oss att anlita tredjeparter. Till exempel olika IT-leverantörer för register med mera, eller elektroniska journaler. De kan vara personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

5 Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

6 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Enligt bokföringslagen måste vi till exempel spara vissa uppgifter i bokföringen i minst sju år. I enlighet med GDPR kommer vi att radera personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller på annat sätt behandlats.

7 Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du rätt att få tillgång till den information som vi har om dig, rätten att begära rättelse av felaktiga uppgifter och rätten att begära att dina uppgifter raderas. Du har också rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter samt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Om du inte skulle vara nöjd med vårt sätt att hantera dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, som i Sverige är Datainspektionen.

8 Cookies

Smugglerbåtar AB använder cookies. Cookies innehåller information som vi använder för att förbättra webbplatsen och för att kunna ge våra besökare en så upplevelse som möjligt.

Det finns olika typer av cookies. Permanenta cookies sparar en fil på din dator för att kunna anpassa webbplatsen efter dina val och kommer ihåg att du har besökt oss tidigare och kan därför t.ex automatiskt fylla i dina personuppgifter. Dessa cookies lagras på din enhet under en viss tid eller till dess att du väljer att ta bort dem. 

Sessionscookies används under tiden du besöker webbplatsen och försvinner när du stänger din webbläsare. De behövs för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, som inte fungerar utan dessa cookies.

Smugglerbåtar AB kan använda cookies från tredje part, exempelvis Google analytics och Facebook. Den data som samlas in av dessa cookies, inklusive eventuella personuppgifter, används för intressebaserad annonsering och analys. Respektive tredje part ansvarar för insamling och behandling av personuppgifter från sådana cookies. Smugglerbåtar AB har inte tillgång till de uppgifter som samlas in dessa fall.

Cookies sparas på din dator eller mobil och kan bara läsas av den webbplats de kommer från. Du kan i din webbläsare välja att inte acceptera cookies, men då kommer webbplatsen inte att fungera optimalt. Detta görs på olika sätt i olika webbläsare, där det är upp till dig som användare att ta reda på samt själv besluta om du skall radera, samla eller spara cookies. Du kan normalt välja att helt blockera cookies, blockera tredjepartscookies eller be webbläsaren att radera alla cookies när du stänger den.

9 Överföring av personuppgifter till tredje land

Smugglerbåtar AB överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10 Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden, i den utsträckning de är nödvändiga för att åtgärda störningar eller uppfylla nya legala och tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen eller i företagets handbok.

 

Vid frågor, kontakta oss!